loader

Telefon

+0216 504 0 888

Teklif Al >>


ISO 29990:2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

Öğrenim Hizmetleri
Yönetim Sistemi
ISO 29990 Öğrenim Hizmetleri Yönetimi Sistemi, profesyonel uygulamalar ve öğrenim hizmeti sağlayıcılarının kalite performansı için sosyal bir model ihtiyacına cevap olarak geliştirilmiştir. Bu standart, dünya çapında kurumlar, mesleki kuruluşlar ve yaşam boyu öğrenme merkezlerini kapsayan öğrenim hizmeti sağlayıcıları için birleşik bir model olarak tanımlanır.
Standart dahilindeki belgelendirme, sağladığınız öğrenim deneyimi tasarımının, gelişiminin ve sunumunun ISO gerekliliklerinin karşılamasını garanti eder. Tetkik ve belgelendirme süreci, size mevcut programınızın şeffaf bir analizini ve etkin, öğrenici merkezli seminer geliştirmek için değerli araçlar sunar.
Son yıllarda tüm dünyada kurumlar paylaşılan bilginin öneminin başarının anahtarı olduğununu kabul ettiler. Yaygın ve şirket içi öğrenim artık pekçok kurum tarafından önemli bir iş dışı hizmet olarak görülüyor. Özellikle kurumsal eğitim taleplerindeki artışlar ve ulusal eğitim sistemindeki değişimlerin sonuçları bu konuda en önemli etkenler olarak göze çarpıyor. Bu doğrultuda eğitim kurumlarının sayısı da hızla artmakta ve sektörde rekabet zorlaşmaktadır.
ISO 29990, aynı zamanda önemli bir rekabet aracı olarak da kullanılmaktadır. Bu belgeye sahip bir öğrenim kurumu, müşterilerine ve piyasaya, öğretim hizmetlerini uluslararası standartlara uygun olarak verdiğini ilan etmiş olur. Özellikle öğrenim alanında ciddi değişiklikler yaşanan ülkemizde, ISO 29990 belgelendirmesi eğitim ve öğretim kurumlarının temel prestij kaynaklarından biri ve rakiplerine karşın ayırt edici unsuru olarak kabul edilmektedir.
ISO 29990 Öğrenme Hizmetleri Yönetimi Standardı İçeriği
Kapsam
Terimler ve tanımlar
Öğrenme hizmetleri
Öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi
Öğrenme hizmetlerinin tasarımı
Öğrenme hizmetlerinin sağlanması
Öğrenme hizmetlerinin sunumunun izlenmesi
Öğrenme hizmet sağlayıcıları tarafından yürütülen değerlendirme
Öğrenme hizmet sağlayıcısının yönetimi
Genel yönetim gereksinimleri
Strateji ve iş yönetimi
Yönetimin gözden geçirmesi
Önleyici faaliyetler ve düzeltici faaliyetler;
Mali yönetim ve risk yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi
İletişim yönetimi (dahili / harici)
Kaynakların Tahsisi
İç denetim
Taraflardan geri bildirim
İş planı içeriği
Yönetim sistemi gözden geçirme bilgileri
Öğrenme hizmet sağlayıcılar için temel yetkinlikler
ISO 29990:2010 ve ISO 9001:2008 karşılaştırmaları
ISO 29990 Öğrenim Hizmetleri Yönetim Sistemi’nin Faydaları:
• ISO 29990 ile öğrenim hizmetlerinde bir standart yakalanması,
• Sektörde itibar ve prestij kaynağı olarak görülmesi,
• Zor bir sektörde ciddi rekabet avantajı yaratması,
• ISO 29990 belgesinin temsil ettiği kaliteli hizmet algısıyla daha çok müşteriye ulaşılması,
• Müşteri beklentileri doğrultusunda hizmet sunumu,
• Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma,
• Verimliliğin ve karlılığın artması,
• Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum profili kazanılması,
• Genel performansın sürekli iyileşmesi.