loader

Telefon

+0216 504 0 888

Teklif Al >>


FPC FABRİKA ÜRETİM SERTİFİKASI

Fabrika üretim kontrol belgesi, diğer adıyla FÜK Belgesi en basit anlamda üretim kontrolü için imalatçı sertifikalandırması olarak tanımlanabilir. Firmalar bu belge ile sadece iş verdiklerinin niteliklerini sertifikalandırmakla yetinmemeli bunun yanında gerekli ve kalifiyeli teknik ekipmanlara sahip olduğunu da kanıtlamalıdır. Bu durum, önceden planlanmış olan bir program çerçevesi içerisinde fabrikadan alınan numunenin üreticisi tarafından yapılan deney ve tetkiklerden sonra fabrikanın kalite ve kontrol sistemini topyekûn denetlemesi durumudur.

Sonrasında yapılan kontroller ve tetkikler neticesinde fabrika üretim kontrol belgesi tarafınıza iletilmektedir. Fabrika üretim kontrol belgesi ISO belgeleri içerisinde en geçerli olan belge konumunda bulunmaktadır. Bu sertifika genellikle gözetim denetimlerinden önce talep edilmektedir. Bu üretim kontrollerini yapan profesyonel firmalar ile irtibata geçerek dilediğiniz testleri anlaşmış olduğunuz firma aracılığı ile yaptırabilirsiniz.

Fabrika üretim kontrol belgesi neden gerekli sorusunun cevabına gelecek olursak; Avrupa birliği ile yapılan anlaşma gereği Avrupa ülkeleri Türkiye’den CE etiketsiz ürün satın alamazlar. Bu CE etiketi ise profesyonel firmaların gönderilen numuneyi inceledikten sonra FÜK belgesini vermesiyle kesinlik kazanır. Kısacası büyük ve adını duyurmuş firmalar genellikle ihracat üzerine kurulu olduklarından dışarıya ihraç edecekleri ürünlerinin üzerinde mutlaka CE etiketi bulundurmalıdırlar. Bu etiketi almak için de önce fabrika üretim kontrol belgesi edinilmelidir.

Fabrika Üretim Kontrolü Gereklilikleri

Fabrika Üretim Kontrolü - Organizasyon Yapısı ve Görev/Sorumluluklar
İmalatçı, imal etmekte olduğu ve imal edeceği tüm yapılarda görev alacak personeli belirlemeli, bunlar arasındaki ilişkileri, görevlendirmeleri, talimatları ve prosedürleri hazırlamalı ve bildirmelidir.

Fabrika Üretim Kontrolü - Genel Dokümantasyon Yapısı
İmalatçı, uygulamakta olduğu fabrika üretim kontrolünü tanımlayan dokümanlar hazırlamalı ve bunları sürekli güncellemelidir.

Fabrika Üretim Kontrolü - Üretim Kontrol İşlemleri
İmalatçı, tüm prosesleri denetlemeli ve kontrol altında tutmalıdır. Bununla birlikte malzeme, hammadde, sarf malzemeler, personel kayıtlarını tutmalıdır.

Fabrika Üretim Kontrolü - Doğrulama İşlemeleri ve Deneyler
İmalatçı, ürünün ilgili teknik şartnameye uygunluğunu göstermek açısından, kontrol, ölçüm ya da deney ekipmanın her tür bakımı ile kalibrasyonu veya doğrulamasını yapmak zorundadır.

Fabrika Üretim Kontrolü - Uygunluğun İzlenmesi
İzleme, üretimin temel aşamalarında ve ürünün ara aşamalarının uygunluğu üzerinden yapılır.
Uygunluğun izlenmesi kullanılan prosese göre numune alma, örnekleme, rastgele ya da tamamına şeklinde olabilir.
Yapılacak kontrol işlemlerinin kimin tarafından hangi sıklıkla yapılacağı önceden belirtilmeli ve her aşamada yapılan kontrollerin kayıtları tutulmalıdır.


Fabrika üretim kontrol belgesi nasıl alınır

1- Fabrika firmaya ürünün numunesini gönderir

2- Gönderilen numune çeşitli işlemlerden geçirilerek kontrolleri yapılır

3- Kontroller bittikten sonra ise fabrika üretim kontrol belgesi fabrikaya gönderilir

4- Bunun yanında belge raporlaması da fabrikaya sunulur.


Bu işlemlerden sonra fabrika almış olduğu FÜK belgesi ile geçerlilik süresini ve azami sınırlarını aşmadan dilediği gibi faydalanabilirsiniz. Bu belgeden sonra fabrika ürünlerine CE etiketi konulacaktır. Bu etiket AB ülkeleri ile yapılan ihracatta çok önemlidir. Çünkü bu etikete sahip olmayan ürünlerin AB ülkeleri tarafından satın alınması mümkün değildir. İSO belgeleri arasında en geçerli belge olan fabrika üretim kontrol belgesi çok fazla prosedür gerektirmeyen ve uluslararası geçerliliği de çok fazla olan bir belgedir.